obklad, dlažba, obklad do koupelny

Antibakteriální a antivirové obklady a dlažby

keramický obklad i dlažba pro váš bezpečný domov
Inovativní keramický obklad a dlažba zaručuje díky svým antivirovým, antibakteriálním a protišpinivým vlastnostem vyšší ochranu povrchů a zdravější prostředí.

Antibakteriální porcelánová kameninová dlažba šetrná k životnímu prostředí, vyráběná prvním a jediným výpalem při teplotě přes 1200 stupňů a ze 40 %
z recyklovaných surovin, vhodná pro bytové i nebytové řešení.

Inovativní technologie je díky svým antivirovým, antibakteriálním a fotokatalytickým vlastnostem schopna chránit prostředí kolem nás, učinit ho zdravějším
a výrazně snížit míru znečištění.


Naším prvním zdrojem inspirace je BUDOUCNOST, protože sníme o světě, kde nové generace mohou používat stále udržitelnější materiály, které pomáhají blahu planety tím, že snižují možnost kontaminace mikroorganismy a používání chemických čisticích prostředků škodlivých pro životní prostředí.

Používáme především biomimetické SnO2 (oxid cíničitý) a TiO2 (oxid titaničitý), tj. získané procesy, při nichž jsou replikovány mechanismy PŘÍRODY. Syntéza probíhá v prvním výpalu díky inovativní výrobní technice, která je výsledkem revolučního výzkumu v oblasti materiálové VĚDY.

Díky inovativní technologii vzniká hygienická a ekologická keramika. Jedná se o novou generaci porcelánové kameniny, která je výsledkem rozsáhlého výzkumu vyvinutého ve spolupráci s profesorem Isidorem Lescim.

Keramika tak pomáhá likvidovat viry, bakterie a škodlivé mikroorganismy a působí proti znečištění životního prostředí, které je škodlivé pro zdraví a životní prostředí. Antivirové a antibakteriální vlastnosti keramického materiálu rozhodujícím způsobem přispívají k eliminaci všech forem virů a bakterií a dalších mikroorganismů, které jsou škodlivé nejen pro životní prostředí, ale i pro naše zdraví.

Inovace, díky níž budou soukromé domácnosti i veřejná místa bezpečnější a zdravější a hygiena bude zaručena 24 hodin denně, protože se výrazně sníží používání chemických prostředků nebo čisticích prostředků.

S velkým nadšením a hrdostí můžeme nyní říci, že bylo dosaženo mimořádných výsledků: inovativní složení biosložky fixované v průběhu výpalu při velmi vysoké teplotě činí keramický povrch nepřátelským vůči růstu virů a bakterií. Po počáteční experimentální fázi v laboratoři byly zdokonaleny průmyslové procesy na výrobních linkách. Získané výsledky byly testovány v akreditovaných laboratořích, aby se potvrdily skutečné vlastnosti. TCNA (Tile Council of North America) potvrdila ANTIVIRÁLNÍ (ISO18061:2014 (E)) a ANTIBAKTERIÁLNÍ (ISO 27447:2019 (E)) vlastnosti této inovativní technologie.


Vlastnosti ANTINQUINANTU (UNI 11484) byly potvrzeny na katedře chemie Univerzity v Turíně. Antibakteriální vlastnosti výrobku potvrdila také univerzita ve Ferraře, stejně tak jako fotokatalytické vlastnosti potvrdila univerzita v Turíně. Normy ISO 18061:2014 (E) a ISO 27447:2019 (E) popisují metodu, kterou je třeba dodržovat při zkouškách pro stanovení antivirové a antibakteriální aktivity fotokatalytických materiálů. Norma UNI 11484 zase popisuje metodu stanovení schopnosti snižování emisí oxidu dusnatého NO v plynné fázi fotokatalytickým působením.

Tyto vlastnosti, které tuto kameninu řadí k nejnovější generaci, jsou obsaženy již v první fázi výroby keramiky (vypalování v prvním ohni při teplotě přes 1200 °C), a stávají se tak inherentními vlastnostmi samotného výrobku, které zajišťují ochranu proti virům a bakteriím po celou dobu životnosti dlaždice, aniž by se v průběhu času nebo působením vnějších vlivů měnily. Protože se nejedná o povrchovou vrstvu keramiky, ale o její součást, zůstane tato vlastnost v průběhu času zachována.

Antivirové a antibakteriální vlastnosti se zvyšují za všech světelných podmínek, slunečních i umělých, ale jak ukazují testy předních laboratoří, tyto vlastnosti zůstávají aktivní i při nedostatku světla.

objevte kolekce antibakteriálních obkladů a dlažeb na showroomu asso