Casa Rondo     CZ   
aktuality zde: Najdete nás na facebook
Sledujte nás na Instagramu

Pomáháme


 • Pomocné tlapky


 •  
 • 89c5ed9d-dda1-49f9-89bc-c0723827c0a7
 • Proč pomáháme ?

  Protože dokud můžeme pomáhat druhým, pomáhejme. Nikdy nevíme, kdy budeme pomoc sami potřebovat.“ 

  Nejen tento společný názor nás spojuje s Obecně prospěšnou společností Pomocné tlapky, která se již od roku 2001 zabývá chovem, výchovou, výcvikem a předáváním asistenčních psů. 

  Tyto speciálně vycvičené psy předává do dlouhodobého užívání všem tělesně postiženým lidem zdarma.
  Za Pomocné tlapky mluví hlavně jejich práce a výsledky. Pokud byste se chtěli dozvědět více nebo máte zájem je podporovat či s nimi spolupracovat, další informace naleznete na : 

  www.pomocnetlapky.cz

 •  
 •  
 •  
 • Amelie pomáhá žít život s rakovinou


 •  
 • f357254a-d68b-46de-a2cd-c1d16a8fe39f
 •  
 • Nemoc zcela změní náš život a zasáhne všechny v našem okolí. Prvním krokem k přijetí nové situace může být rozhovor s někým, kdo je připraven naslouchat. V každé situaci se můžeme rozhodnout a změnit tak svůj život. V tom je naše šance.

  Amelie je tu pro každého, koho zaskočila onkologická nemoc, osobně nebo v blízkém okolí. Nabízí možnost bezplatné péče odborníků i laiků s podobnými zkušenostmi v překonávání vážné nemoci. Nabízí neutrální půdu, kde se může kdokoli, i anonymně, věnovat sám sobě způsobem, který si zvolí. Nepropaguje žádný ze způsobů léčby (bez ohledu na to, je-li to klasická či alternativní cesta), ani žádné preparáty. Dbá na zachování soukromí a svobodné vůle každého návštěvníka.

  Pokud byste se chtěli dozvědět víc nebo máte zájem ji podporovat či s ní spolupracovat, další informace naleznete na : www.amelie-os.cz
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Hvězdy dětem, z.s. | Každé dítě může být hvězdou


 •  
 • e91c10fa-7c92-46e6-901c-866e9a230ab7
 • Pomáhá dětem z dětských domovů a dětem ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

  Hlavní náplní spolku je finanční a věcná podpora dětí z dětských domovů, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pěstounské péče a dětem sociálně ohroženým. Zaměřuje se na podporu volnočasových aktivit dětí z dětských domovů a přípravu mládeže na jejich zaměstnání. Jejich cílem je podpora zájmů a talentu děti sociálně ohrožených, dětí v dětských domovech i v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Podpora konkrétních potřeb sociálně znevýhodněných dětí.


  „V nás samých jsou uloženy hvězdy našeho štěstí.“
  Heinrich Heine - německý spisovatel
 •  
 •